Jak agencja pracy może pomóc w legalnym zatrudnieniu osób z Ukrainy?

13 lipca 2023by AB OVO

Sytuacja migracyjna w Polsce uległa gwałtownym zmianom w ostatnim roku. Wpływ na to miała przede wszystkim wojna na Ukrainie, która spowodowała, że obecnie z ochrony czasowej w Polsce korzysta ponad 1 mln obywateli Ukrainy, a około 1,4 mln posiada ważne zezwolenia na pobyt w kraju.

Zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie na pracę daje im prawo do wykonywania legalnej pracy w Polsce, w oparciu o umowę o pracę. A to oznacza, że stanowią oni dużą część osób poszukujących zatrudnienia na polskim rynku pracy.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Dlaczego warto skorzystać z pośrednictwa agencji pracy?

Funkcje agencji pracy

Agencja pracy zajmuje się przeprowadzaniem rekrutacji i zatrudnianiem pracowników dla firm z całej Polski. Głównymi założeniami są pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem na konkretne stanowiska, przeprowadzanie wszystkich etapów rekrutacji, łącznie z rozmowami kwalifikacyjnymi i selekcją kandydatów, oraz ciągłe budowanie bazy pracowników o różnych kwalifikacjach.

Agencja pracy pomaga w znalezieniu pracownika do pracy tymczasowej lub na zastępstwo oraz świadczy usługi w zakresie leasingu pracowniczego. Może też znacząco pomóc w legalnym zatrudnieniu obywatela Ukrainy.

Pracodawca chcący przyjąć do pracy cudzoziemca musi liczyć się z dodatkowymi formalnościami. Współpraca z agencją pośrednictwa pracy znacząco to ułatwia. Zwłaszcza że, ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie, od 24 lutego 2022 r zmieniły się przepisy dotyczące legalizacji, które obowiązują obywateli tego kraju.

Warunki legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy w Polsce

Na początek agencja pracy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Umożliwia ono podjęcie pracy przez obywatela Ukrainy na okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Od dnia 29.01.2022 czas pracy na jednym oświadczeniu można wydłużyć do 24 miesięcy.

Po upływie tego okresu agencja może ponownie zatrudnić obywatela Ukrainy na oświadczenie. Umożliwia ono uproszczoną procedurę legalizacji zatrudnienia i nie nakłada obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Aby uzyskać pozytywną decyzję, należy przedłużyć potwierdzenie opłacania składek ZUS i umowę o pracę. Z kolei obywatel Ukrainy ubiegający się o pracę powinien posiadać tytuł pobytowy w Polsce oraz dokumenty potwierdzające legalny pobyt (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy).

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy

Pracodawca, chcący legalnie zatrudnić pracownika będącego obywatelem Ukrainy, musi to zrobić na podstawie umowy o pracę. Korzystając z pomocy agencji pracy, może liczyć na to, iż te formalności zostają po stronie agencji i ona ich dopełni.

Taka umowa zostaje sporządzona w dwóch wersjach – w języku polskim i języku ukraińskim. Zawiera informacje dotyczące zakresu obowiązków, wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu albo miesiącu i obowiązującej stawki godzinowej lub miesięcznej.

Zawarcie umowy odbywa się na takich samych warunkach, jak w przypadku polskich kandydatów do pracy. Agencja pracy zobowiązuje się skierować cudzoziemca do konkretnego pracodawcy oraz miejsca pracy określonego w warunkach umowy. Na podstawie tego dokumentu cudzoziemiec może wnioskować o pobyt czasowy.

Agencja pracy ma obowiązek w ciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy poinformować wojewodę o:

  • zmianie nazwy, siedziby, miejsca zamieszkania lub formy prawnej podmiotu,
  • zmiany właściciela zakładu pracy (części lub całości),
  • podjęciu lub niepodjęciu pracy przez obywatela Ukrainy,
  • zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

Agencja pracy jest też zobowiązana gromadzić wszystkie akta osobowe obcokrajowca, czyli: dokumenty legalizujące pracę, kopie wizy, karty pobytu, paszport itp. Oraz poinformowanie pracodawcy, gdy będzie się zbliżać termin ich przedawnienia.

Zalety korzystania z usług agencji pracy

Skorzystanie z usług agencji pracy to wiele korzyści. Przede wszystkim to na agencję spada większość obowiązków związanych z rekrutacją i pozyskaniem pracowników. Niesie to za sobą optymalizację kosztów, które trzeba by było ponieść, by samodzielnie zorganizować i utrzymać dział kadr zajmujący się tym procesem.

Poza tym agencja pracy to pewność zatrudnienia tylko legalnych pracowników, posiadających niezbędne zezwolenia i dokumenty. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko zatrudnienia nielegalnego pracownika i poniesienia ewentualnych kar finansowych z tego tytułu.

Podsumowanie

Jak widać, chcąc zatrudnić legalnych pracowników z Ukrainy, warto skorzystać z pomocy agencji pracy, która ma doświadczenie i odpowiednie narzędzia do pozyskiwania osób poszukujących zatrudnienia.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zatrudnienia obywateli Ukrainy lub poszukują Państwo pracowników, zapraszamy do Kontaktu!

Nasze biura
AB OVO Solutions to 14 biur na terenie całej Polski (7 oddziałów głównych i 7 biur On – Site). Sercem naszej agencji pracy jest Wrocław – tu się wszystko zaczęło i tu znajduje się siedziba główna naszej firmy.
Szukasz pracy? +48 504 070 788
Gdzie nas znaleźć?
https://abovosolutions.pl/wp-content/uploads/2022/08/mapka-mini2.webp
Bądź na bieżącoSocial Media
Będzie nam bardzo miło, jeśli odwiedzisz nas na Facebooku i Linkedin. Polub nasz fanpage o nazwie AB OVO SOLUTIONS i bądź na bieżąco z naszymi ofertami!
Nasze biura
Dlaczego warto z Nami współpracować? Stawiamy na jasne zasady współpracy i partnerskie relacje w biznesie. Mamy niezbędny know – how i narzędzia do skutecznej i profesjonalnej rekrutacji. Sprawdź nas w działaniu.
Nasze biuraGdzie nas znaleźć?
Mini mapka - AB OVO Solutions
WARSZAWA: ul. Puławska 2 / budynek B
KATOWICE: ul. Warszawska 40/2A
ŁÓDŹ: ul. Narutowicza 40/1
POZNAŃ: ul. Święty Marcin 29/8
SZCZECIN: ul. Łokietka 5/2
Bądź na bieżącoSocial Media
Będzie Nam bardzo miło, jeśli wejdziesz na nasz fanpage o nazwie AB OVO SOLUTIONS i go polubisz, aby być na bieżąco z naszymi ofertami!

Copyright: AB OVO Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright: AB OVO Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Argentum Digital