Na czym polega headhunting i jak przejawia się on w działaniach rekrutacyjnych AB OVO?

6 marca 2024by AB OVO

Headhunting jest skuteczną metodą rekrutacji dedykowaną klientom szukającym specjalistycznie wykwalifikowanych pracowników. Ma ona zastosowanie głównie podczas pozyskiwania kandydatów na stanowiska wyższego szczebla – kierownicze, dyrektorskie lub o ściśle określonej specjalizacji. Proces ten opiera się na bezpośrednim dotarciu do kandydatów, niezależnie od tego, czy aktualnie planują zmianę miejsca zatrudnienia. Jak powszechnie wiadomo – wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników są czynnikiem mającym kluczowy wpływ na rozwój każdej firmy.

Jak działa headhunter? Szukanie oraz rekrutowanie pracowników z pomocą headhuntera

W kontekście headhuntingu proces pozyskiwania i rekrutowania kandydatów stanowi kluczową wartość dla organizacji dążących do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. Headhunterzy specjalizują się w identyfikowaniu i przyciąganiu zarówno kandydatów pasywnych, którzy nie poszukują aktywnie pracy(pracujący obecnie w danej branży), jak i aktywnych, otwartych na nowe możliwości(poszukujących aktywnie pracy). Ich celem jest odkrywanie talentów ukrytych, często nieosiągalnych dla tradycyjnych metod rekrutacji. Skuteczny headhunting opiera się na głębokim doświadczeniu branżowym oraz zrozumieniu specyfiki poszczególnych sektorów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie kandydatów do potrzeb firmy.

Budowanie sieci kontaktów – podstawa pracy headhuntera

Podstawa pracy headhuntera to nie tylko znajomość rynku pracy, ale również budowanie relacji i sieci kontaktów, które umożliwiają dostęp do najlepszych pracowników. Proces ten często rozpoczyna się od dogłębnej analizy potrzeb klienta, co pozwala na stworzenie idealnego profilu kandydata. Następnie, za pomocą różnych metod i narzędzi, headhunter przystępuje do poszukiwań, wykorzystując przy tym swoją wiedzę i doświadczenie, aby zidentyfikować i przyciągnąć najlepszych kandydatów. Efektywny headhunting wymaga również zdolności do przekonania potencjalnych kandydatów do zmiany miejsca pracy, co często wiąże się z wzmocnieniem marki pracodawcy w oczach kandydata.

Ocena kompetencji i potencjału kandydatów

W pracy tej ważna jest również umiejętność oceny kompetencji i potencjału kandydatów, co pozwala na dopasowanie nie tylko do wymogów technicznych stanowiska, ale również do kultury organizacyjnej firmy. Agencje zajmujące się headhuntingiem często pełnią również rolę doradców, pomagając w negocjacjach warunków zatrudnienia oraz w integracji nowego pracownika z zespołem. Dzięki temu firmy mogą nie tylko wypełnić kluczowe stanowiska, ale również zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, przyciągając i zatrzymując najlepsze talenty.

Jak wygląda headhunting i kiedy warto z niego skorzystać?

Współpraca rozpoczynana jest analizą rynku i oferty pracy. W oparciu o nią headhunter tworzy profil pracownika, który jest adekwatny do potrzeb klienta. Następnie nawiązuje bezpośredni kontakt z kandydatami, przekonując ich do wzięcia udziału w rekrutacji i podjęcia współpracy z nową firmą. Sprawia, że kandydat jest przekonany o lukratywności przedstawionej mu oferty. Następnie weryfikuje jego kwalifikacje i przedstawia je zleceniodawcy, który ostatecznie decyduje o zatrudnieniu danego kandydata. Usługa szczególnie sprawdzi się w sytuacjach, w których:

  • konieczne jest pozyskanie pracowników od bezpośredniej konkurencji,
  • wymagane na danym stanowisku kwalifikacje są rzadkie,
  • konwencjonalne ogłoszenie jest nieskuteczne z uwagi na szczegółowo określone wymagania pracodawcy,
  • dotarcie do grupy kandydatów wymaga niestandardowych metod.

 

Na czym polega headhunting w AB OVO Solutions

Podejmując współpracę z klientem, zawsze kierujemy się wiedzą i doświadczeniem, a naszą domeną jest nieszablonowe i indywidualne podejście.

Dla każdej rekrutacji przygotowujemy odrębną ścieżkę pozyskania kandydata. Z pomocą naszych profesjonalnych headhunterów zakończysz proces rekrutacji szybko i efektywnie. Oferta AB OVO obejmuje:

1. Badanie potrzeb klienta

Rozpoczynając proces rekrutacji, kluczowym etapem jest precyzyjne zrozumienie i zdefiniowanie potrzeb klienta. Działania te umożliwiają naszym headhunterom stworzenie szczegółowego modelu kompetencyjnego, który obejmuje nie tylko kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, ale także miękkie umiejętności oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy. Analiza ta jest uzupełniana o ocenę aktualnych trendów rynkowych oraz oczekiwań, jakie potencjalni kandydaci mogą mieć względem zmiany pracy, co jest szczególnie istotne przy poszukiwaniu kandydatów na wysokie stanowiska.

Dobry headhunter prowadzi również działania diagnostyczne wewnątrz samej organizacji klienta, aby lepiej zrozumieć jej specyfikę, wartości i cele strategiczne. Pozwala to na stworzenie profilu idealnego kandydata, który będzie nie tylko wykwalifikowanym pracownikiem, ale także osobą, która z powodzeniem wpisze się w środowisko pracy i przyczyni się do realizacji długoterminowych celów firmy.

W trakcie tych działań nasi rekruterzy wykazują się nie tylko umiejętnością analizy danych i trendów, ale również głębokim zrozumieniem ludzi i procesów zachodzących w organizacjach. Ostatecznym celem jest zdefiniowanie takiego profilu kandydata, który będzie odpowiadał na realne potrzeby firmy, jednocześnie przyciągając osoby o wysokim potencjale, gotowe na zmianę pracy i poszukiwanie nowych wyzwań zawodowych.

2. Wybór adekwatnej metody rekrutacji

W każdym przypadku wybieramy sposób dotarcia do grupy kandydatów mając na uwadze specyfikę danego stanowiska. Dobieramy odpowiednią do potrzeb klienta metodę rekrutacji.
Wybór adekwatnej metody rekrutacji to kluczowy element skutecznego procesu rekrutacyjnego, który zapewnia dotarcie do najbardziej odpowiednich kandydatów dostępnych na rynku pracy. Rozumiejąc specyfikę danego stanowiska oraz potrzeby klienta, dobry headhunter jest w stanie dostosować strategię rekrutacyjną, tak aby była ona najbardziej efektywna w danej branży. Wybór metody rekrutacji często opiera się na analizie różnych źródeł i metod pozyskiwania pracowników, co może obejmować zarówno tradycyjne ogłoszenia o pracę, jak i bardziej zaawansowane techniki takie jak poszukiwanie kandydatów poprzez sieci zawodowe, rekomendacje, bezpośrednie wyszukiwanie w bazach danych czy nawet zaawansowane techniki digitalowe.

Zastosowanie różnorodnych źródeł pozwala nie tylko zwiększyć zasięg poszukiwań, ale także skierować działania rekrutacyjne bezpośrednio do tych kandydatów, którzy są najbardziej odpowiedni dla danego stanowiska. Dzięki temu proces rekrutacyjny staje się bardziej targetowany i efektywny, co przekłada się na szybsze znalezienie idealnego kandydata.

Dodatkowo, w procesie doboru metody rekrutacyjnej, headhunter musi również wziąć pod uwagę, że niektórzy z najlepszych kandydatów mogą nie być aktywnie szukający pracy, lecz są otwarci na nowe możliwości. Dlatego też skuteczne metody pozyskiwania pracowników często wymagają bezpośredniego kontaktu i budowania relacji z potencjalnymi kandydatami, co umożliwia dotarcie do tych, którzy są najbardziej wartościowi z perspektywy danego stanowiska i firmy.

3. Weryfikacja kandydatów i rozmowa rekrutacyjna

Sprawdzamy zgodność kandydata z uprzednio przygotowanym profilem oraz z istotą firmy, a następnie badamy jego kompetencje.

Weryfikacja kandydatów i rozmowa rekrutacyjna to etapy procesu headhuntingu, które mają kluczowe znaczenie w pozyskaniu idealnego kandydata. W tej fazie sprawdzamy, czy profil zawodowy i osobowościowy kandydata odpowiada nie tylko wymaganiom technicznym stanowiska, ale również wartościom i kulturze organizacyjnej firmy. To zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron pozwala na efektywną weryfikację kandydatów jeszcze przed zaproszeniem ich na rozmowę face to face.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej, głęboko analizujemy kompetencje kandydata, aby upewnić się, że posiada on nie tylko niezbędne umiejętności zawodowe, ale również cechy miękkie, które są ważne dla danego stanowiska i zespołu. Jest to również okazja, by przekonać potencjalnego kandydata do zmiany pracy poprzez przedstawienie wizji rozwoju i możliwości, jakie oferuje firma. Rozmowa face to face umożliwia nie tylko ocenę kwalifikacji kandydata, ale również budowanie relacji i zrozumienie jego motywacji oraz długoterminowych celów zawodowych.

Efektywna weryfikacja kandydatów wymaga zastosowania odpowiednich technik wywiadu i oceny, które pomagają w identyfikacji tych osób, które najlepiej odpowiadają na potrzeby firmy. Jest to proces, który wymaga nie tylko szerokiej wiedzy branżowej i doświadczenia w rekrutacji, ale również umiejętności interpersonalnych, które pozwalają na stworzenie otwartego i zaufanego dialogu z kandydatem.

4. Przedstawienie profili kandydatów i rekomendacji

W efekcie powyższych działań opracowany zostaje opis każdego z kandydatów wraz ze zweryfikowanymi rekomendacjami. Zawiera on także ocenę stopnia dostosowania kandydata do wymagań wynikających z charakteru danego stanowiska i rynku pracy.

Po dokładnej weryfikacji kandydatów i przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych, następuje etap przedstawienia profili kandydatów i rekomendacji. Jest to kluczowy moment w procesie rekrutacyjnym, podczas którego headhunter przekazuje klientowi kompleksowy raport na temat każdego z potencjalnych kandydatów. Raport ten zawiera nie tylko szczegółowy profil kandydata, w tym informacje o jego doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach i kompetencjach, ale także ocenę, w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania określone dla danego stanowiska oraz jak jego doświadczenie i umiejętności wpisują się w aktualne potrzeby rynku pracy.

Przedstawienie raportu o kandydatach to więcej niż tylko przekazanie suchych danych. To również dostarczenie rekomendacji kandydatów, opartych na dokładnej analizie i intuicji headhuntera, który ocenia, który z kandydatów najlepiej pasuje do kultury organizacyjnej klienta i posiada największy potencjał do rozwoju firmy. Rekomendacje te są niezwykle cenne, ponieważ opierają się na doświadczeniu i wiedzy specjalisty ds. rekrutacji, który posiada szeroki ogląd rynku pracy oraz umiejętność dostrzegania talentów, które mogą nie być od razu oczywiste dla pracodawcy.

Raport jest przedstawiany w sposób klarowny i przystępny, umożliwiając klientowi łatwe zrozumienie kluczowych informacji o każdym kandydacie oraz podjęcie świadomej decyzji dotyczącej potencjalnego zatrudnienia. Headhunter, jako ekspert i doradca, gotów jest do dalszej rozmowy i odpowiedzi na ewentualne pytania klienta, zapewniając pełne wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

5. Przeprowadzenie rozmowy z kandydatem przez klienta

Ustalamy datę spotkania rekrutacyjnego klienta z kandydatem i służymy pomocą w czasie jej przeprowadzenia.

Po dokonaniu wstępnej selekcji i przedstawieniu rekomendowanych profili kandydatów, następuje etap organizacji spotkania rekrutacyjnego między klientem a wybranymi kandydatami. W tym momencie, headhunter odgrywa kluczową rolę w ustaleniu dogodnej daty spotkania, zapewniając, że zarówno klient, jak i kandydat są odpowiednio przygotowani na rozmowę. Celem takiego spotkania jest nie tylko umożliwienie klientowi bezpośredniego poznania kandydata i oceny jego kompetencji oraz dopasowania do firmy, ale także daje kandydatowi szansę na lepsze zrozumienie kultury organizacyjnej i oczekiwań związanych ze stanowiskiem.

Headhunter może również służyć pomocą w czasie przeprowadzenia rozmowy, oferując wsparcie zarówno kandydatowi, jak i klientowi w zakresie komunikacji i negocjacji.

6. Postanowienie o zatrudnieniu i feedback dla kandydatów

Udzielamy wsparcia w procesie negocjacji warunków zatrudnienia z wybranym przez zleceniodawcę kandydatem. Służymy wsparciem w przeprowadzaniu procesów HR-owych od początku do końca.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Poprzez zlecenie naszej agencji rekrutacji oszczędzisz czas, a proces zostanie przeprowadzony sprawnie z dotrzymaniem ustalonych terminów. Co więcej, gwarantujemy skuteczność usługi poprzez powtórzenie rekrutacji w okresie od 2 tygodni do nawet 6 miesięcy. Dzięki dostępowi do szerokiej bazy kandydatów spełnimy potrzeby nawet najbardziej wymagających pracodawców. Nasze unikalne know-how oraz doświadczenie profesjonalnych headhunterów sprawia, że jesteśmy rzetelną i doświadczoną agencją pracy, działającą od wielu lat na rynku. Zapewniamy otwartą i elastyczną współpracę w czasie trwania całego projektu – rekrutujemy pracowników zarówno na kluczowe stanowiska, jak i te średniego szczebla, dostosowując się indywidualnie do każdego z naszych klientów. Jesteśmy przekonani o naszej skuteczności, więc rozliczamy się na zasadach success fee. Za usługę zapłacisz dopiero, gdy zatrudnisz rekomendowanego przez nas pracownika.

Poszukiwanie pracownika bywa długim i żmudnym procesem. Dzięki współpracy z profesjonalistami o wysokiej znajomości rynku możesz zatrudnić najlepszych specjalistów, co wpłynie na dynamiczny rozwój Twojej firmy.

Nasze biura
AB OVO Solutions to 14 biur na terenie całej Polski (7 oddziałów głównych i 7 biur On – Site). Sercem naszej agencji pracy jest Wrocław – tu się wszystko zaczęło i tu znajduje się siedziba główna naszej firmy.
Szukasz pracy? +48 504 070 788
Gdzie nas znaleźć?
https://abovosolutions.pl/wp-content/uploads/2022/08/mapka-mini2.webp
Bądź na bieżącoSocial Media
Będzie nam bardzo miło, jeśli odwiedzisz nas na Facebooku i Linkedin. Polub nasz fanpage o nazwie AB OVO SOLUTIONS i bądź na bieżąco z naszymi ofertami!
Nasze biura
Dlaczego warto z Nami współpracować? Stawiamy na jasne zasady współpracy i partnerskie relacje w biznesie. Mamy niezbędny know – how i narzędzia do skutecznej i profesjonalnej rekrutacji. Sprawdź nas w działaniu.
Nasze biuraGdzie nas znaleźć?
Mini mapka - AB OVO Solutions
WARSZAWA: ul. Puławska 2 / budynek B
KATOWICE: ul. Warszawska 40/2A
ŁÓDŹ: ul. Narutowicza 40/1
POZNAŃ: ul. Święty Marcin 29/8
SZCZECIN: ul. Łokietka 5/2
Bądź na bieżącoSocial Media
Będzie Nam bardzo miło, jeśli wejdziesz na nasz fanpage o nazwie AB OVO SOLUTIONS i go polubisz, aby być na bieżąco z naszymi ofertami!

Copyright: AB OVO Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright: AB OVO Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Argentum Digital