Outsourcing a praca tymczasowa – na czym polega różnica?

2 lipca 2020by AB OVO

Agencje pracy tymczasowej świadczą szereg usług związanych z szeroko pojętym HRem. Większość z nich skupia się na usłudze leasingu pracowniczego czyli pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Do usług świadczonych przez agencje pośrednictwa pracy zalicza się także rekrutację specjalistów oraz, coraz popularniejszy, outsourcing usług.

Outsourcing a praca tymczasowa – różnice.

Pomiędzy outsourcingiem, a pracą tymczasową często błędnie stawia się znak równości. Wiele osób, zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników działu HR, utożsamia leasing pracowniczy z outsourcingiem. Tymczasem między tymi dwoma pojęciami różnice są znaczące.

W outsourcingu klient jest podmiotem zlecającym wykonanie konkretnej usługi, np. paletyzacji towaru. W tym przypadku agencja pracy nie dostarcza pracowników, którzy mają pomóc w realizacji zadania, ale bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi. Insourcer (klient) rozlicza się z outsourcerem (agencją) za finalny efekt powierzonego procesu. Klient nie wskazuje liczby pracowników potrzebnej do wykonania zlecenia, nie ustala stawek za godzinę pracy ani grafików, nie pełni też nadzoru nad pracownikami – te kwestie przejmuje na siebie wykonawca usługi.

Kiedy outsourcing?

Outsourcing stosowany jest w sytuacjach, kiedy firma chce skupić się na kluczowych dla rozwoju biznesu projektach, powierzając realizację procesów pobocznych zewnętrznym specjalistom. W odróżnieniu od pracy tymczasowej, w przypadku outsourcingu pomiędzy klientem a pracownikami realizującymi usługę nie ma miejsca żaden stosunek pracy. Co więcej, to od firmy przyjmującej zlecenie zależy ilość zatrudnionych do wykonania zadania pracowników i forma zastosowanej umowy. Pracownicy realizujący powierzony agencji proces nie podlegają kontroli i zwierzchnictwu insourcera. To agencja ustala grafiki pracy, podpisuje z pracownikami umowy, przeprowadza wstępne i stanowiskowe szkolenia BHP oraz kieruje na konieczne badania lekarskie. Po jej stronie leży też motywowanie pracowników, mierzenie efektywności, nadzór nad jakością i terminowym wykonaniem usługi.

Kiedy praca tymczasowa?

Podstawowym dokumentem regulującym usługę pracy tymczasowej jest Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. W przypadku leasingu pracowniczego w umowie o pracę tymczasową wskazuje się trzy podmioty: pracownika tymczasowego, agencję pracy tymczasowej oraz klienta, zwanego Pracodawcą Użytkownikiem. Ustawa ogranicza długość zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową – pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony u konkretnego pracodawcy użytkownika, a także przez konkretną agencję pracy, przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. W przypadku outsourcingu nie ma takich ograniczeń. Stronami umowy jest agencja i pracownik przez nią zatrudniony do realizacji projektu. Outsourcer jest jego faktycznym i formalnym pracodawcą. Usługa outsourcingu nie jest też unormowana odrębnym aktem prawnym – podlega regulacjom kodeksu cywilnego.

Podstawowe różnice między usługą pracy tymczasowej a outsourcingu świadczonego przez agencję pracy przedstawia poniższa tabela:

Praca tymczasowaOutsourcing
Podmioty umowyAgencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca UżytkownikZleceniodawca (Zlecający) – Zleceniobiorca (wykonawca usługi)
Podstawa prawnaUstawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowychKodeks cywilny
Strony stosunku pracyAgencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca Użytkownik – Pracownik TymczasowyAgencja pracy – Pracownik
Maksymalny okres zatrudnienia18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcyBrak regulacji
Wynagrodzenie za pracęTożsame z wynagrodzeniem pracowników etatowych pracodawcy użytkownikaUstala wykonawca usługi
KierownictwoPracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownikaOutsourcer zatrudnia pracowników i sprawuje nad nimi nadzór

 

W przypadku outsourcingu nadzór nad efektywnością i jakością realizacji sprawuje outsourcer. To on kieruje pracą ludzi, reguluje czas pracy i zapewnia zasoby ludzkie konieczne do realizacji projektu. Podejmując decyzję o współpracy w ramach umowy outsourcingu klient zyskuje pewność, że usługa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem i na oczekiwanym poziomie. Leży to w interesie realizującego zlecenie, który rozliczany jest za efekty wykonanej pracy. Warto jednak pamiętać, że nie w każdych warunkach zawarcie umowy outsourcingowej jest możliwe.

Decydując się na skorzystanie z usługi pracy tymczasowej czy outsourcingu pracowniczego warto skupić się na wyborze rzetelnego partnera biznesowego. Dzięki temu zyskamy nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale także dostęp do wiedzy i know-how opartego na doświadczeniu. Z pewnością przyczyni się do sukcesu projektu i wzrostu efektywności prowadzonych procesów.

Nasze biura
AB OVO Solutions to 14 biur na terenie całej Polski (7 oddziałów głównych i 7 biur On – Site). Sercem naszej agencji pracy jest Wrocław – tu się wszystko zaczęło i tu znajduje się siedziba główna naszej firmy.
Szukasz pracy? +48 504 070 788
Gdzie nas znaleźć?
https://abovosolutions.pl/wp-content/uploads/2022/08/mapka-mini2.webp
Bądź na bieżącoSocial Media
Będzie nam bardzo miło, jeśli odwiedzisz nas na Facebooku i Linkedin. Polub nasz fanpage o nazwie AB OVO SOLUTIONS i bądź na bieżąco z naszymi ofertami!
Nasze biura
Dlaczego warto z Nami współpracować? Stawiamy na jasne zasady współpracy i partnerskie relacje w biznesie. Mamy niezbędny know – how i narzędzia do skutecznej i profesjonalnej rekrutacji. Sprawdź nas w działaniu.
Nasze biuraGdzie nas znaleźć?
Mini mapka - AB OVO Solutions
WARSZAWA: ul. Puławska 2 / budynek B
KATOWICE: ul. Warszawska 40/2A
ŁÓDŹ: ul. Narutowicza 40/1
POZNAŃ: ul. Święty Marcin 29/8
SZCZECIN: ul. Łokietka 5/2
Bądź na bieżącoSocial Media
Będzie Nam bardzo miło, jeśli wejdziesz na nasz fanpage o nazwie AB OVO SOLUTIONS i go polubisz, aby być na bieżąco z naszymi ofertami!

Copyright: AB OVO Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright: AB OVO Solutions. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Argentum Digital